.

Schlagers

Visor o Nostalgi

Andlig musik

Romanser

Klassisk musik

Länkar


www.musikhyllan.nu

På 1960-talet producerade jag en stor mängd musik på grammofonskiva under märket Euphonic, såsom
schlagers, visor, andlig musik, romanser, klassisk och modern musik. Några melodier har också, med tillstånd, lånats av andra artister/Alb
Lyssna gratis! (mp3-format)

Kontakt